Financieel jaarverslag 2020

Inkomsten
Banksaldo 1-1-2020 € 32.283,96
Donaties € 23.477,50
   
   
   
   

Saldo

€ 55.761,46
          Uitgaven
Opslagkosten € 720,00
Bankkosten € 196,60
Overige kosten € 258,38
Verzendkosten € 1.441,40
Projecten € 12.423,44
Banksaldo 31-12-2020 € 40.721,64

Saldo

€ 55.761,46