Financieel jaarverslag 2017

Inkomsten           Uitgaven
Banksaldo 1-1-2017 42.800,91 Opslagkosten € 80,00
Donaties € 20.745,00 Bankkosten € 100,91
Erfenis R. Slop € 7.985,00 Overige kosten € 3.561,72
Verzendkosten € 5.965,34
Projecten € 22.479,82
Banksaldo 31-12-2017 € 39.343,12
Saldo € 71.530,91 Saldo € 71.530,91