Financieel jaarverslag 2014

Inkomsten     Uitgaven  
         
Banksaldo 1-1-2014 € 10,728   Administratiekosten € 91
Donaties € 18,442   Bankkosten € 46
Subsidies € 0   Overige kosten € 3,788
      Verzendkosten € 1,898
      Vrijwilligersvergoeding € 0
      Projecten € 19,474
      Banksaldo 31-12-2014 € 3,873
         
Saldo € 29,170   Saldo € 29,170