Financieel jaarverslag 2013

Inkomsten         Uitgaven    
                   
Banksaldo 1-1-2013 € 4.926     Administratiekosten € 100
Donaties     € 26.837     Bankkosten   € 27
Subsidies   € 3.500     Overige kosten   € 1.387
            Verzendkosten   € 4.830
            Vrijwilligersvergoeding € 600
            Projecten   € 17.591
            Banksaldo 31-12-2013 € 10.728
                   
Saldo     € 35.263     Saldo     € 35.263