Financieel jaarverslag 2015

Inkomsten.   Uitgaven  
Banksaldo 1-1-2015. € 3.873 Opslagkosten € 600
Donaties € 27.091 Bankkosten € 141
Subsidies € 0 Overige kosten € 1.501
    Verzendkosten € 5.050
    Kosten acties( galadiner) € 1.665
    Projecten € 18.865
Saldo € 30.964 Saldo 31-12-2015. € 3.142