Financieel jaarverslag 2019

Inkomsten
Banksaldo 1-1-2019 € 37.907,51
Donaties € 20.825,58
   
   
   
   

Saldo

€ 58.733,09
          Uitgaven
Opslagkosten € 540,00
Bankkosten € 192,93
Overige kosten € 883,90
Verzendkosten € 1.966,80
Projecten € 22.865,50
Banksaldo 31-12-2019 32.283,96

Saldo

€ 58.733,09