Financieel jaarverslag 2012

Inkomsten     Uitgaven  
         
Banksaldo 1-1-2012 € 6.187   Administratiekosten € 75
Donaties € 22.596   Bankkosten € 80
Projectondersteuning € 6.000   Overige kosten € 261
 
  Verzendkosten € 4.552
      Opslag hulpgoederen € 600
      Projecten € 24.290
      Banksaldo 31-12-2012 € 4.926
       
Saldo € 34.783     € 34.783