Beleid en verantwoording

Beleid

We verzamelen materialen, slaan deze op en verschepen ze naar Gambia. Eenmaal ter plekke worden ze verspreidt naar waar hulp noodzakelijk is. Het gaat hierbij o.a. over op onze wensenlijst genoemde goederen.

Verder ondersteunt de stichting verschillende projecten. 

Dit varieert van tuinprojecten waardoor vrouwen in staat zijn voor eigen gebruik groenten te telen tot het bouwen of renoveren van scholen. Ook verleent de Stichting renteloze en gelimiteerde microkredieten om een eigen bedrijfje te starten. Tevens bieden wij structuele hulp aan een Healthcenter en draagt de Stichting bij aan andere medische voorzieningen.

Als laatste betalen we schoolgelden voor kinderen waarvan de ouders dit absoluut niet kunnen betalen.

Bij al het genoemde geldt als uitgangpunt dat de bevolking zelf naar  (fysiek) vermogen moet bijdragen. Dit biedt de beste garantie om met zo min mogelijke financiele consequenties zoveel mogelijk mensen te helpen.

 

In het kader van ondersteuning van mensen met een functiebeperking is het beleid gericht op aktieve deelname aan relevante  fora en symposia. Ook treedt de Stichting op als gesprekspartner bij belangrijke overlegstructuren, die bijdragen aan een verbetering van de positie van mensen met een functiebeperking. Hierbij moet men denken aan gemeente, woningcorperaties, onderwijsinstellingen enz.

Verantwoording

De Stichting werkt met vrijwilligers in Nederland en in Gambia. Hierdoor kunnen we met een minimum aan kosten onze doelen bereiken. Er wordt dus uiterst zorgvuldig omgegaan met de aan ons beschikbaar gestelde financien.