Financieel jaarverslag 2018

Inkomsten           Uitgaven
Banksaldo 1-1-2018 € 39.443,12 Opslagkosten -
Donaties € 20.249,90 Bankkosten € 177,05
Overige kosten € 1.560,46
Verzendkosten € 1.514,45
Projecten € 18.533,55
Banksaldo 31-12-2018 € 37.907,51
Saldo € 59.693,02 Saldo € 59.693,02