Financieel jaarverslag 2016

Inkomsten           Uitgaven
Banksaldo 1-1-2016 € 3.142,32 Opslagkosten € 200,00
Donaties € 26.263,35 Bankkosten € 192,29
Erfenis R. Slop € 45.640,00 Overige kosten € 833,82
Verzendkosten € 1.678,00
Projecten € 29.340,65
Banksaldo 31-12-2016 € 42.800,91
Saldo € 75.045,67 Saldo € 75.045,67