Landbouwproject Dankunku

Het Landbouwproject in Dankunku is in juli 2008 gestart.

Ismaila, onze contactpersoon, heeft ongeveer 25 hectare bouwrijp gemaakt en vervolgens ingezaaid met rijst, maïs en cous.

rijst

 

Alle activiteiten worden uitgevoerd met de plaatselijke bevolking van Dankunku, ongeveer 700. De bedoeling is dat op deze manier voldoende productie tot stand komt zodat Dankunku zichzelf kan voeden. Op termijn hopen zij voldoende te produceren, waardoor een overschot ontstaat welk op de omgevende markten verkocht kan worden. Met het daarmee opgebrachte geld kan deze hoofdzakelijk boerenbevolking zelf het land onderhouden en zaden kopen voor een volgende oogst. Doel is op termijn volledig volledig zelfredzaam te zijn. Stichting SOS doneerde een aanzienlijk bedrag om alle wensen te realiseren, men is gestart met bruggen bouwen, zodat de rijstvelden makkelijker te bereiken zijn.

werk

 

Aangezien dit proces natuurlijk enige tijd duurt en know-how behoeft, is onze coördinator Ismaila Camara als supervisor aangesteld bij dit project. Tot nu toe zijn de resultaten zeer hoopgevend, maar voorlopig zijn ondersteunende investeringen absoluut noodzakelijk. We doneren o.a. geld voor kalk, zaden en machines. In oktober gaat er een jeep richting Dankunku, Ron en Bep gaan dit realiseren.

velden

 

velden